TP Bến Tre có 2 nhà máy cấp nước chính là: Nhà máy Sơn Đông công suất 31.000 m3/ngày đêm và Nhà máy An Hiêp công suất 15.000 m3/ngày đêm

ĐỒng hồ nước có rất nhiều kích cở từ 15 mm, 20 mm, 50mm, 500 mm .vv.. tùy theo nhu cầu sử dụng. Theo quy định đồng hồ nước phải kiểm định lại sau 5 năm sử dụng, nếu các tiêu chuẩn vẫn đạt thì tiếp tuc sử dung và không có quy đinh thời gian loại bỏ. Bạn có thể tham khảo tại trang web về “đo lường chất lương”