Quá trình hình thành và phát triển của công ty

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tiền thân là Công ty Cấp thoát nước Bến Tre, được thành lập theo Quyết định số 991/QĐ-UB ngày 02/12/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Công ty có chức năng, nhiệm vụ: sản xuất và phân phối nước sạch; thoát nước bẩn; nạo vét, thông tắc rãnh; thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước. Chức năng, nhiệm vụ trên được Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao theo mô hình Công ty hoạt động công ích đến cuối năm 2006. Thực hiện đề án chuyển đổi doanh nghiệp lần thứ nhất, ngày 01 tháng 6 năm 2006 Công ty được UBND tỉnh Bến Tre quyết định chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, Chủ sở hữu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, theo quyết định số 1353/QĐ-UBND và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới từ 01/01/2007 đến nay.

Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE.

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BEN TRE WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty viết tắt: BEWACO.

Trụ sở chính: số 103, đường Nguyễn Huệ, phường I, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Điện thoại :                   0275 turk-eczanesi.com. 3811533 – 0275. 3825727

Fax :                              0275. 3827781

Web:                            http://capnuocbentre.vn

Email:                           capnuocbentre@yahoo.com

Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng

Mã số doanh nghiệp:  1300107725; Đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 4,ngày 01 tháng 12 năm 2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp.