Đường dây nóng

Khi phát hiện bất kỳ sự cố hoặc có khiếu nại, quý khách hàng có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng theo số điện thoại sau:

  • Điện thoại khiếu nại – thắc mắc:  0275-3822236
  • Điện thoại báo hỏng:  0275-3823276